Mar
28
7:00 pm19:00

Årsmøte

Årsmøtet vil finne sted på Norges Idrettshøyskole 28.03.2017 kl 19:00

Innkalling

Det er ikke kommet inn saker til årsmøtet for behandling.

Styrets beretning finner du her.

Den komplette årsberetningen vil bli lagt ut her før møtet.