Aktiv Skøyteklubbs handlingsplan for 2014-2018 er vedtatt av styret og kan fås tilsendt ved henvendelse til klubben på e-mail: 
aktivskoyter@gmail.com