Isåpning er beregnet til mandag 2.11.

På Valle Hovin er nå hele den gamle resepsjonen med garderober borte, og det er bare et hull i bakken og noen betongrester igjen. Men i bakgrunnen er banedekket rimete, og det betyr at ismaskinene er igang. Hvis alt er i orden, begynner vanningen mandag 26., og isåpningen er beregnet til mandag 2.11.

Utenfor søndre port er det reist et par brakkebygg som vi nok skal bli ganske kjent med de neste årene. Et av de store, gamle trærne langs Innspurten har måttet vike for en ny innkjørsel fram til brakkene. Til høyre for porten inn til banen er det en brakke som skal romme kiosk med oppholdsrom, lager og verksted. I følge Odd Arild er det meningen at det skal bli skøyteutleie, sliping og buetaking som før, men endelig avtale er ikke skrevet. Til venstre er det reist en brakke for garderober. Det er 4 garderober med benker og låsbare skap. To og to garderober deler hvert sitt dusjrom. Det spørs vel om det blir samme atmosfæren som i de gamle garderobene.

Men i alle fall, det som er lovet, ser ut til å ha kommet på plass. Største savnet for oss blir nok eget klubbrom og eget klubbkontor. Den store kafeteriaen vil nok også bli savnet.

De nye brakkebyggene foran søndre inngang. (Foto: Sven-Åge Svensson)

De nye brakkebyggene foran søndre inngang. (Foto: Sven-Åge Svensson)

Det gamle respesjonsbygget med garderober er borte, men i bakgrunnen rimer banedekket. (Foto: Sven-Åge Svensson)   

Det gamle respesjonsbygget med garderober er borte, men i bakgrunnen rimer banedekket. (Foto: Sven-Åge Svensson)

 

Ett av de store, gamle trærne har måttet vike for en ny innkjørsel til brakkene i bakgrunnen. (Foto: Sven-Åge Svensson)   

Ett av de store, gamle trærne har måttet vike for en ny innkjørsel til brakkene i bakgrunnen. (Foto: Sven-Åge Svensson)

 

Den nye garderobebrakka. (Foto: Sven-Åge Svensson)

Den nye garderobebrakka. (Foto: Sven-Åge Svensson)