Prosjekteringsmidler til Valle Hovin!

Fra styremedlem Nils Einar Aas har vi fått følgende gladmelding: Det har vært jobbet intenst de siste ukene med å sikre prosjekteringsmidler til et nytt Valle Hovin. Og i går kveld ble en svært viktig milepæl nådd. Bystyret i Oslo fattet følgende enstemmige vedtak: «Det bevilges penger til prosjektering av Valle Hovin senest innen fremleggelse av revidert budsjett til våren.» Dette betyr totalt 8 mill. til ferdig prosjektering av Valle Hovin ishall i 2016.
Konkret innebærer det at man vil få frem en konkret total investeringskostnad før budsjettprosessen for 2017. Jobben er langt fra gjort, men nå kan vi fokusere på politisk påvirkning inn mot neste års budsjettprosess. Folkeanlegget Valle Hovin er antakelig Norges mest attraktive, ennå ikke realiserte, idrettsprosjekt med et brukspotensiale uten sidestykke. Nå får vi anledning til å jobbe videre med å politisk forankre dette frem mot et konkret beslutningsgrunnlag for Oslos folkevalgte mot slutten av 2016.

IS TIL ALLE, TAK OVER VALLE!