"Aktiv" fellestrening på V/H.

Fra Jo Wiklund har vi fått følgende rapport:

I dag arrangerte Aktiv SK felles treningsøkt for rekrutter og ungdom. Før lunch var det felles oppvarming, øvelser og stafetter. På isen var ungdommene trenere for de yngre barna. De trente sving på indre bane, starter og teknikk på langsidene. Så var det felles lunch i den nye brakka vår. Det ble plass til alle selv om ikke alle kunne sitte samtidig (se bilde). Etter måltidet ble det gjennomført en mer ordinær treningsøkt med inndeling etter alder.

Carl og David (Foto: Jo Wiklund)

Carl og David (Foto: Jo Wiklund)

Lunsj på brakka (Foto: Jo Wiklund)

Lunsj på brakka (Foto: Jo Wiklund)

Immitasjonsøvelser (Foto: Jo Wiklund)

Immitasjonsøvelser (Foto: Jo Wiklund)

Jørgen (Foto: Jo Wiklund)

Jørgen (Foto: Jo Wiklund)

Sigurd og Kyrre (Foto: Jo Wiklund)

Sigurd og Kyrre (Foto: Jo Wiklund)