ASK i gang med å vurdere rundetellesystem!

Som kjent fikk Aktiv SK en gave på 75.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å anskaffe et rundetellesystem. Klubbens leder, Henning Hagelund, hadde allerede i dag et møte med den mest aktuelle leverandøren, MYLAPS. Selskapet er nederlandsk og har blant annet levert tidtakersystemet i Heerenveen og også et par systemer i Norge. 

Teknisk vil det fungere ved at alle løpere bærer en såkalt transponder ved ankelen. Når løperen passerer målstreken, vil transponderen bli registrert av en antenne som er lagt ned i isen. Antennen er koplet til en dekoder som kan kommunisere med én eller flere PCer samt sende data over Internett til en database hos leverandøren. Det er dermed mulig å fastslå antall runder, rundetider og sluttid pr løper. En kan fremstille resultatlister og statistikker, og det er mulig for den som bærer transponderen, å logge seg på databasen og studere sine data der. Klubben satser på at systemet skal være i drift også utenom konkurransene. Dermed kan de som skaffer seg egne transpondere, få tilgang til data fra trening. Med dagens smarttelefoner og nettbrett vil det være mulig å skaffe seg umiddelbar tilbakemelding. Det er åpenbart at dagens løpere vil ha glede av dette. Samtidig kan det stimulere til økt aktivitet på isen, også for nye grupper av løpere.
 
ASKs system vil i første rekke bli rettet mot å telle runder og ta tider i løp med fellesstart. Systemet vil bare med dette gi helt andre muligheter for kontroll, tidtaking og rapportering. Naturligvis ser en for seg utvidelser etter hvert som økonomien tillater. En elektronisk startpistol vil gjøre systemet til et ekte elektronisk tidtakersystem med høy presisjon. I tillegg til at det krever en relativt dyr pistol, krever det også kabling fram til de aktuelle startstedene. Deretter kan det komme på tale å investere i flere antenner, dekodere og transpondere. MYLAPS ga en del eksempler på videreutvikling av systemet med nye tilkoplingsmuligheter for utstyr, nye progammer på PCene og nye apper for smarttelefon/nettbrett. 

Vi vil nå få et tilbud på systemet, og det er en mulighet for at vi kan komme i gang allerede inneværende sesong. Vi har veldig takknemlige overfor Sparebankstiftelsen DNB som har gjort dette mulig!