Gledelig tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

I lengre tid har Aktiv Skøyteklubb jobbet med å etablere et elektronisk rundetellesystem på Valle Hovin for å bidra til større interesse for å benytte skøyter som trimaktivitet. Dette vil være et tiltak rettet mot alle aldersgrupper og også funksjonshemmede som benytter banen til ispigging. Med et elektronisk rundetellesystem kan man enkelt registrere antall runder og tiden man bruker pr. runde. Dette kan brukes til å måle seg selv eller opp mot medlemmer i en gruppe. Med en enkel registreringsbrikke kan man hente ut alle data om sine egne aktiviteter, og evt. følge andre som bedriver samme type aktivitet, via internett. Målet er å skape større interesse for skøytesporten som familieaktivitet, og da er det å ta i bruk moderne elektroniske systemer, et viktig virkemiddel. Med den generøse gaven på hele 75.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB vil vi kunne starte prosjektet med det nye systemet allerede i løpet av denne sesongen. Vi er selvfølgelig svært glade for at vår søknad ble innvilget, og vi vil takke Sparebankstiftelsen DNB på det varmeste for at de hjelper oss med denne spennende aktiviteten.
Henning Hagelund

Vi skal utløse gode krefter!

Vi skal utløse gode krefter!