Interessant medlemsmøte

Medlemsmøte i klubben ble arrangert på Idrettshøyskolen 25. oktober. Leder Jo Wiklund ønsket velkommen til 20-25 medlemmer. Det kunne gjerne vært flere som hadde fått del i klubbens planer for sesongen samt annen informasjon.

Etter hva klubbleder kan forstå, er forberedelsene i rute slik at Valle Hovin kan åpne 1. november. Det graves og bygges i området, og det blir nok en del provisorier også denne sesongen. Bl.a. er det uklarhet om parkeringsmulighetene.  

For ASKs vedkommende starter sesongen med ASK-cup 19. november. Den er lagt til Frogner pga. omstendighetene på Valle Hovin. Det blir 3 gullkaruselløp i vinter, men datoene er ikke bestemt - heller ikke dato for klubbmesterskapet. ASK-mila vil gå 9. mars. 

Av andre løp vil Kretsmesterskapet gå på Frogner 8. januar. Forøvrig er det 8 NC for seniorer og de eldste juniorene. For de yngre klassene er det blinket ut en rekke stevner hvor klubben vil betale startkontinget, pluss noen alternative stevner.

Ellers er det å håpe at mange ASK-løpere kvalifiserer seg til Norgesmesterskapene og Landsmesterskapet. LM går forøvrig i Drammen.

Wiklund kunne opplyse at ASK har fått tildelt Landsmesterskapet for sesongen 2017/18. Forhåpentligvis er da de nye lokalene og garderobene i Vålerengas nybygg klare. Siste informasjon er at byggingen ligger litt etter skjema, men ikke urovekkende.

Styremedlem Nils Einar Aas redegjorde for fremdriften med en eventuell ishall på Valle Hovin. Som kjent ble det bevilget 8 millioner til et forprosjekt tidligere i år, men planer som er publisert om nye idrettsarenaer i Oslo, har skapt litt usikkerhet. Nils Einar kunne fortelle at de har kontakt med prosjektgruppen, og at arbeidet er i gang. Det er meningen at forprosjektet skal være avsluttet rundt mai 2017, og håpet er at bygging vedtas og kommer med på kommunebudsjettet for 2018. 

Til slutt var det en diskusjon om sikkerheten på Valle Hovin, noe som står tilbake for det en kunne ønske. Bl.a. er det klare brudd på ISUs regler under løp. Forholdene har vært påpekt flere ganger tidligere uten varig virkning. Vi må selv være opptatt av at våre løpere unngår å skade seg, og styret vil ta sikkerheten opp med baneformannen og Bymiljøetaten.   

Leder Jo Wiklund og sportslig leder Steinar Hansen presenterer terminlistene for sesongen. (Foto: Sven-Åge Svensson)

Leder Jo Wiklund og sportslig leder Steinar Hansen presenterer terminlistene for sesongen. (Foto: Sven-Åge Svensson)