Julehilsen fra klubbens leder

Julehilsen til våre medlemmer!

Med et hvitt snøteppe over naturen som minner oss om at julen er rett om hjørnet, vil jeg med dette benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer en fredelig jul og et nytt år med nye og spennende utfordringer.
Året som er i ferd med å ebbe ut, har inneholdt mange store og små begivenheter, og det er med stor glede at vi ser det gror godt i klubben vår, og at vi befester vår posisjon som en av Norges mest fremgangsrike skøyteklubber. Spesielt er det hyggelig at vi har en fyldig tropp med yngre løpere og den største jentegruppen på mange år. Selv med stram økonomi har vi fått til et bra opplegg for sesongen, og vi har styrket økonomien gjennom å få ASK Lauget tilbake på beina, noe som også medfører at vårt attraktive skøytemagasin vil være klart fra trykkeriet rett på nyåret. OL 2022 var et prosjekt som engasjerte klubben sterkt da det så ut til å være eneste veien frem for tak over Valle Hovin. Selvfølgelig ble det en brå nedtur når Oslos søkerkandidatur falt, men likevel har det kommet opp nye muligheter som følge av dette som bringer oss nærmere et tak enn noen gang tidligere. Med Oslos budsjettet vel i havn og ny etat for Kultur- og idrettsanlegg på plass med Eli Grimsby i førersetet, har vi store forhåpninger til mer jobbing mot hall i 2015. Gledelig for økonomien i klubben er at inntektene fra Grasrotandelen har økt dramatisk ved at et stort tippelag tilgodeser klubben med sin andel, samt at vi også har økt antall spillere generelt. Årets konsert var et meget viktig bidrag til klubbens økonomi takket være solid dugnadsinnsats og forbedret avtale med LiveNation. Jeg synes også det er i sin rett å fremheve den store innsatsen vår seniormedlemmer har lagt ned både på dugnadsjobben på festningsplassen med legging av kunstis, og ikke minst legging av kunstis på Varemessen på Lillestrøm. Neste år forventer vi ny konsert 17. juli samt en mulig dugnadsjobb i mai med rydding på Bislett. Vi har også fått forespørsel om å være bøssebærere under Lions sin Rødefjær aksjon i februar, noe vi er meget positive til. Her trenger vi å mønstre 20 bøssebærere som både betyr en positiv økonomisk gevinst, men ikke minst et bidrag til en meget god sak. Jeg har nevnt det generelt høye sportslige nivået i klubben, og det er gledelig å se at våre mål med å bringe løpere frem til landslagsnivå blir innfridd. Med to løpere på landslaget, en på rekruttlaget og flere som blir tatt ut til internasjonale oppdrag for landet, betyr det mye for motivasjonen til det sportslige apparatet. Skøyteskolen er i gang med bra deltagelse, noe som er viktig for fremtidig rekruttering. Skøyteskolen for voksne er også nettopp fullført, noe som er viktig både for å øke skøytegleden hos voksne, men også som et ikke ubetydelig bidrag til klubbkassa. Vi kommer til å opprette et rekrutt team med navnet «Speed Tigers» på nyåret med spesiell fokus på å flytte løpere fra skøyteskolen opp i mer aktiv trening og konkurranse på en trygg og sikker måte med mye glede og moro. Som vi sier i vår nye strategiplan som ble vedtatt i høst, er et av våre viktigste mål å skape skøyteglede og varige gode treningsvaner. Vi skal også arrangere 11th Master i Vikingskipet 17. og 18. januar. Dette er et krevende og spennende arrangement som er en fin anledning til å trene våre funksjonærer på mange plan, samt at det også gir et flott bidrag til klubbkassa. Vi har også opplevd noen utfordringer i året som er i ferd med å svinne, hvor den sene isen på Valle, som medførte blant annet at årets ASK Cup ble avlyst, ble et hett tema både internt i klubben, i pressen og i kommunale politiske og administrative organer. Utfallet av denne synliggjøringen er at man har fått politisk fokus på Valle Hovins etter hvert svært forfalne isanlegg. Det er heller ingen tvil om at vi også oppnådde en vilje til å forbedre både kommunikasjonen mellom brukerne og administrasjonen og en gjennomgang av rutinene for årlig ettersyn av isanlegget og planlegging av oppstart av neste sesong. Rutinene har sviktet på mange områder, noe som kom tydelig frem etter hvert som man satte seg inn i de faktiske forhold. Vi fikk også en meget gledelig nyhet på tampen av året om at Sparebankstiftelsen DNB hadde innvilget vår søknad til nytt elektrisk rundetellesystem på Valle Hovin med en sum på 75.000 kroner. Hensikten med dette er å øke interessen for å bruke støyter som aktivitet generelt. Vi har allerede begynt jobben med å anskaffe anlegget og forventer å iverksette tester allerede i januar.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og godt nytt år.
 
Henning Hagelund
Leder