Meget interessant medlemsmøte

Ledelsen i Aktiv Skøyteklubb hadde invitert til medlemsmøte på kvelden 23.9. Siden klubblokalene på Valle Hovin er fraflyttet, var møtet lagt til Idrettshøyskolen. Leder Jo Wiklund kunne ønske ca 30 medlemmer velkommen. Hovedpunkter var informasjon om sesongforberedelsene og om omveltningene på Valle Hovin.

Sportslig leder Gaute Andresen presenterte treningsgruppene og trenerne. Det er fire treningsgrupper fra ca 10 år og opp til senior. Det er bortimot 30 løpere nå ved starten av sesongen, men det ventes at noen skøyteskoleelever kan komme i tillegg. (Utover dette har klubben et stort antall veteranløpere som skjøtter seg selv). Noen av løperne drar til Berlin på treningsleir, og rundt midten av oktober er sesongen i gang for fullt, og det er ganske tettpakket med stevner fram til begynnelsen av mars. Av egne stevner skal klubben arrangere ASK-cupen som er lagt til Hamar, samt Veteranmesterskapet kombinert med internasjonalt veteranstevne, også i Hamar. Dato for ASK-mila er ikke fastlagt.

Jo Wiklund redegjorde for Status på Valle Hovin. Det gamle kafeteriabygget må rives før isleggingen kan begynne. Det er håp om at dette ikke forsinker sesongåpningen. Vålerengas stadion er planlagt å åpne i 2017, og det er da avsatt rom til garderober for Valle Hovin, klubbrom for ASK, etc. i nybygget. Vårt inntrykk er at Oslo kommune følger godt opp at dette skal bli et egnet anlegg for skøyter.
I byggeperioden vil det bli reist brakker utenfor søndre inngang for å huse garderober, dusj, toaletter mm. Det vil bli ganske provisorisk, og om det blir mulig å drive skøyteutleie, sliping, etc er ikke avklart.


Nils Einar Aas presenterte planene for ny skøytehall. Han sitter i Interesseorganisasjonen for Valle Hovin sammen med Henning Hagelund (leder) og Carl Erik Sando samt representanter for andre is-idretter. De har nettopp fått se utkastet til ny ishall. Denne hallen ligger noen meter lenger vest og er ikke bygget sammen med Vålerengas anlegg. Hallen er litt mindre enn tidligere tenkt, men å sammenligne med hallene i Calgary, Nagano og Salt Lake City. En håper at planene skal være klare i mars 2016 slik at endelig vedtak om bygging kan fattes. Det mangler rundt to millioner til fullføring av forprosjektet, men det skal være flertall i det nye bystyret for bygging av hallen.

Fortsatt er det mye usikkerhet rundt skøytesportens fremtid på Valle Hovin, men de oppmøtte virket fornøyde med informasjonen.