Velkommen til ASKs nye websider!

Velkommen til Aktiv Skøyteklubbs nye web-sider! Etter at vår tidligere webmaster, Ole Martin Meyer, døde i fjor sommer, har vi hatt problemer med å oppdatere deler av web-sidene, bl.a. klubbrekorder og resultater, og videreutvikling stoppet opp. Vi har derfor sett oss om etter en annen løsning. Nå har ikke ASK all verdens økonomi og andre ressurser til å utvikle og drifte en ny web-side, og det var derfor med glede vi mottok tilbudet fra Egil Helland i Dynamic om å utvikle nye sider med deres verktøy, og om å sponse driften av sidene for oss. Egil Helland er far til et par av våre yngre løpere og daglig leder i Dynamic. Dynamic og datterselskapet Dynamic Operations leverer IT-løsninger, nettsider og brukerstøtte til småbedrifter, fra en enkel e-postadresse til komplette posjektstyringsverktøy, eller avtaler om sporadisk hjelp med programmer og utstyr.

Vi er meget fornøyd med den hjelp og støtte som Dynamic har ytt oss i denne situasjonen, og vi håper klubbens medlemmer og publikum forøvrig er fornøyde med den nye løsningen som også er tilpasset nettbrett og smartphone! Kommentarer til de nye sidene kan sendes til styret på adressen aktivskoyter@gmail.com.