Årsmøte 2016

Årsmøte i klubben ble avholdt torsdag 17. mars. Denne gang i leide lokaler på Norges Idrettshøyskole. 23 hoder fulgte dirigent Sara Hemmers stødige gjennomgang av sakslisten. Årsmeldingen ble gjennomgått med kun få kommentarer. Henning Hagelund redegjorde for status i hallprosjektet. Mye positivt skjer i den saken. Kan vi håpe på at Valle Hovin ishall står klar til sesongen 2020/21? Ellers kom det fra salen skryt til trenerkorpset i klubben for gode resultater denne sesongen.

Stein Opdahl redegjorde for regnskapet 2015 samt budsjettet for 2016/17 sesongen. Hyggelige tall for 2015 regnskapet med en kvart million på plussiden! Det ble ikke foreslått endringer i medlemskontingenten eller treningsavgiften.

Siste post på kveldens agenda var valg. Her ble det sittende styret med leder Jo Wiklund i all hovedsak gjenvalgt. Kun sportslig leder Gaute Andresen takket for seg, og fikk fortjent blomster for innsatsen. Til nytt medlem i styret ble valgt Steinar Hansen, som er tidligere aktiv løper fra 80-90-tallet, den gang for SK Falken. Nytt varamedlem ble valgt Karen Boldingh Debernard, også det et kjent skøytenavn!

Vi ønsker det nye styret lykke til med en ny sesong. 

STYRET 2015/16: NILS EINAR AAS, CATHRINE NORDHUS, GAUTE ANDRESEN, SVERRE VANGEN, STEIN OPDAHL, JO WIKLUND SAMT DIRIGENT SARA HEMMER

STYRET 2015/16: NILS EINAR AAS, CATHRINE NORDHUS, GAUTE ANDRESEN, SVERRE VANGEN, STEIN OPDAHL, JO WIKLUND SAMT DIRIGENT SARA HEMMER

ÅRSMØTESALEN 2016

ÅRSMØTESALEN 2016