Godt besøkt årsmøte i Ligaen.

ASK Liga Team avholdt sitt årsmøte torsdag 28.4. i hyggelige omgivelser på Skullerudstua. 23 medlemmer møtte opp, noe som anses som bra fremmøte. Leder Unni Knudsen ønsket velkommen og fungerte som ordstyrer. Årsmøtet er ikke plaget av veldig mye formaliteter, og sakslista er ikke veldig lang. Den saken som skapte mest debatt, var forslaget om å endre vedtektene slik at en fjernet kravet til å være medlem av moderklubben (altså ASK) for å bli medlem av Ligaen. Dette ble til slutt vedtatt. Hensikten er naturligvis å kunne øke medlemstallet, og det er en del personer i skøytemiljøet som har ytret ønsket om å kunne bli medlemmer. ASK Liga Team vil naturligvis fortsatt være en støtteforening for ASK.

Apropos økning av medlemsmassen så ble det minnet om at det er flere generasjoner av tidligere ASK-løpere ikke er medlem av ligaen, og at en bør prøve å få disse med. Medlemsskap i Ligaen betyr at en støtter opp om skøytesporten samtidig som en blir del av et hyggelig miljø. 

Møtet tok ellers for seg årsberetning, regnskap og valg. Hele sittende styre  ble gjenvalgt. Til avslutning orienterte Henning Hagelund om fremdriften i hallprosjektet på Valle Hovin som, etter det vi kan se, går mot realisering.         

Bildet viser en del av forsamlingen.

Bildet viser en del av forsamlingen.