Byrådet bevilger 8 millioner til prosjektering av Valle Hovin Ishall!

En skisse av den nye hallen fra Link Arkitektur - mulighetsstudien

En skisse av den nye hallen fra Link Arkitektur - mulighetsstudien

Vi er nå ett skritt nærmere målet om en skøytehall på Valle Hovin.  Byrådet har nå bestemt at de vil bevilge penger til videre prosjektering av hallen.  Prosjekteringen skal sørge for å utforme og kostnadsberegne hallen slik at underlaget for en beslutning om å bygge hallen kommer på plass.

Hallen kommer til å bli noe mindre enn den som lå inne i Oslos OL-søknad. Hovedfokuset er å dekke behovet for et breddeanlegg for skøyter og bandy i Oslo. Anlegget skal ikke kun forbeholdes organisert idrett, men også gi uorganiserte brukere god tilgang. Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) får nå oppdraget fra byrådsavdelingen for idrett og kultur med å gjennomføre prosjekteringen.

Dette har ikke kommet på plass av seg selv, vi takker hallkomiteen og interesseorganisasjonen for Valle Hovin for innsatsen så langt. Det er gledelig å se at vi kommer videre.

Pressemeldingen finner du her.