Kjell Rune fyller 70 år!

Kjell Rune Kristiansen, en velkjent profil i ASK-miljøet, fyller 70 år i dag. Han har vært medlem siden 1979. Hans kollega i Oslo Sporveier, Dag Bjørnstad, fikk ham til å melde seg inn. Dag Bjørnstad var forøvrig den siste leder i Ask Skøyteklubb før vi ble Aktiv Skøyteklubb.

Kjell Runes store interesse har vært statistikk. Han har nå mere enn 100.000 skøyteløpere i sin private statistikk, forteller han stolt. De er kronologisk ordnet. Han jobber for tiden med en egen klubbstatistikk for ASK sammen med Stein Opdahl, klubbens kasserer, som også er skøytestatistiker.

Forøvrig har Kjell Runes største karriere vært på speakersiden. Vi har hørt hans behagelige og saklige stemme på mange store og små stevner. De største har vel vært to ordinære VM, ett junior-VM og to veteran-VM. Ellers har han tatt imot invitasjoner til å være speaker fra Tromsø i nord til Stavanger i sør. Han tror det må ha blitt 200-300 stevner. Men 19 arenaer regner han ut at det må være, inkludert en opptreden i Inzell.

Kjell Rune har også deltatt administrativt. Han satt noen år i klubbens hovedstyre, og han har vært leder av det såkalte Sportsutvalget. I tillegg satt han i styret for Akershus og Oslo Skøytekrets i mange år.

Kjell Rune er notorisk samler og sitter på en mengde skøytelitteratur. Den har han tenkt å donere til ASK den dagen vi sitter i egne klubblokaler i en ny skøytehall på Valle Hovin.

Feiringen av dagen må utsettes på grunn av et nylig dødsfall i nær familie. Vi gratulerer imidlertid med de fylte 70 år!

Kjell Rune.jpg

                  Foto fra "Fosna-Folket"