Knut Johannesen tildelt Kongens fortjenstmedalje!

Knut Johannesen, populært kalt "Kupper'n", ASKs legendariske skøyteløper med olympiske gull, verdensmesterskap, europamesterskap, norgesmesterskap og verdensrekorder på rullebladet, ble den 20.6. i år tildelt Kongens fortjenestemedalje. Dette ble nylig meddelt til forslagsstiller, Tom W Larsen, i brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tom W Larsen er sivilingeniør og tidligere overingeniør i Skanska. Hans søknad ble forøvrig vedlagt meget flotte anbefalinger fra profilerte personer både i og utenfor skøytesporten.

Oslo kommune v/ ordfører Marianne Borgen vil stå for overrekkelsen ved en mottagelse i Oslo Rådhus tirsdag 11. september.  I tillegg til Knuts nærmeste familie vil søkergruppa, Knuts venner fra skøytesporten, dvs tidligere aktive og støttepersoner, samt media bli invitert.

Kongens fortjenestmedalje ble innstiftet av Kong Haakon VII og deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Etter statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt særlig vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. 

Vi gratulerer Knut med denne kongelige påskjønnelsen for hans lange innsats!

Knut Johannesen under avdukningen av statuen av ham foran Bislet stadion i 2013. (Foto: Sven-Åge Svensson)

Knut Johannesen under avdukningen av statuen av ham foran Bislet stadion i 2013. (Foto: Sven-Åge Svensson)