Sølv var ikke nederlag denne gangen!

Knut Johannesen fikk i dag overrakt Kongens fortjenstmedalje ved en tilstelning i Oslo Rådhus. Rundt 80 gjester, inklusiv media, var samlet i Festgalleriet (2. etasje mot sjøen). Ordfører Marianne Borgen hyllet Knut for hans mange triumfer som verdensmester, olympisk mester, europamester, norgesmester, rekordsetter, osv. Hun trakk også fram hans joviale og jordnære vesen som et forbilde for andre. Knut har tidligere mottatt en rekke høythengende priser, og er nå også av kong Harald V funnet verdig til å motta Kongens fortjenstmedalje som ordføreren deretter festet på Knuts bryst. Hun var sikker på at alle som hadde møtt eller vært i kontakt med Knut, ville synes den var meget fortjent.

I sin takketale sa Knut at han aldri hadde drømt om å stå i Rådhuset og holde tale. Han hadde heller aldri drømt om alt han hadde oppnådd av resultater og æresbevisninger. Han var blitt overrasket over å få sin egen statue, å få Idrettens ærespris - og nå Kongens fortjenstmedalje. Tidligere hadde han fått kongepokaler både av Kong Håkon VII og Kong Olav V, så medaljen fra Kong Harald V kompletterte samlingen på en måte. Knut fremhevet at han også satte stor pris på alle de venner han hadde fått gjennom idretten, og han var glad hvis det han hadde gjort, ikke bare betydde noe for ham selv, men for det norske folk. Til slutt nevnte han håpet om en skøytehall på Valle Hovin og lovet i så fall å donere sine trofeer til den.

Så kom Kampen janitsjar inn i salen og spilte flere gratulasjonsmelodier samt Kupper’n-marsjen med fynd og klem.

Deretter var det en serie taler ved Åge Dalby (leder i Morgendagens skøyte-ess), Tom W Larsen (initiativtaker til søknaden om Kongens fortjenstmedalje), Tor Berg (mangeårig trener og nær venn av Knut), Henning Hagelund (mangeårig leder i Aktiv Skøyteklubb), Mona Adolfsen (president i Norges Skøyteforbund), Morten Krogvold (velkjent fotograf) og Jan Erik Vold (velkjent poet og skøyteentusiast).

Vi ble igjen minnet om Knuts mange prestasjoner, krydret med detaljer fra løp og mesterskap. Men vi fikk også høre om Knuts kvaliteter som menneske - hans måte å møte folk med vennlighet og omtanke på - hans velvilje når det gjelder å stille opp for idretten på nasjonalt plan eller klubbplan - hans interesse for unge, lovende løpere, osv. Knuts beskjedne, men åpne og imøtekommende væremåte kan kanskje stå i kontrast til mange av dagens overbetalte idrettsstjerner.

Skøytepresidenten, Mona Adolfsen, avsluttet med disse ord: «Takk for at du valgte skøytesporten - og takk for at du er den du er». Det kan vi sikkert alle slutte oss til.    

Knut sammen med forslagsstiller Tom W Larsen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Knut sammen med forslagsstiller Tom W Larsen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Knut sammen med ordfører Marianne Borgen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Knut sammen med ordfører Marianne Borgen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Knut holder takketale - ordfører Borgen i forgrunnen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Knut holder takketale - ordfører Borgen i forgrunnen. (foto: Sven-Åge Svensson)

Kampen Janitsjar stilte mannsterke (foto: Sven-Åge Svensson)

Kampen Janitsjar stilte mannsterke (foto: Sven-Åge Svensson)