Nils Einar Aas valgt til ny leder i ASK

Årsmøtet ble avholdt den 28.3. i Valle Hovin vgs’ lokaler. 24 stemmeberettigete hadde møtt fram. Det kunne gjerne vært flere til en så viktig begivenhet. Leder Jo Wiklund ønsket velkommen og gikk gjennom de første punktene på dagsordenen. Sara Hemmer ble nok en gang valgt til dirigent, og Berit Sofie Wiklund ble valgt til referent.

Årsberetningen viser at aktivitetsnivået er høyt, og at det er mange gode sportslige resultater. Regnskapet viser et underskudd i og med at inntektene sviktet noe i fjoråret. Bl.a. var det bare én konsertdugnad pluss at ASK-cupen måtte avlyses. Heldigvis har klubben økonomiske reserver til å takle situasjonen. Det var en del diskusjon om medlemskontingent og aktivitetsavgift (treningsavgift), men det endte med tilslutning til styrets forslag som hovedsakelig er uendret fra i fjor. Det nye styret ble imidlertid bedt om en klargjøring av medlems-og løperkategorier i sammenheng med kontingenter og avgifter til neste årsmøte. Det vedtatte budsjettet balanserer men er noe innstrammet i tråd med de reduserte inntektene. Styret ble bedt om å vurdere andre inntektskilder.

Jo Wiklund ønsket ikke gjenvalg som leder, og valgkomiteen hadde ikke funnet noen ny kandidat. Nils Einar Aas ble forespurt og ba om pause for en sondering. Det endte med at han aksepterte, men for bare ett år. Han ble dermed valgt til ny leder, men det må finnes en ny løsning til neste generalforsamling. Sverre Vangen tok gjenvalg som styremedlem for nye to år. Kurt Feiring Larsen tok ikke gjenvalg som økonomiansvarlig, og Pål Gulliksen ble valgt som erstatter. Magnus Hagelund trakk seg etter bare ett år som styremedlem, og Henning Hagelund ble valgt som erstatter. Monika Risnes ble valgt som vararepresentant.

Sara Hemmer gjorde en utmerket jobb som dirigent. Møtet ble avsluttet med at Jo Wiklund takket for fremmøtet og takket de avtroppende styremedlemmene, Han fikk selv takkens ord med på veien av Henning Hagelund.

Nils Einar Aas (Foto: Sven-Åge Svensson)

Nils Einar Aas (Foto: Sven-Åge Svensson)

Utsnitt av forsamlingen (Foto: Sven-Åge Svensson)

Utsnitt av forsamlingen (Foto: Sven-Åge Svensson)