Politiattester

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Styret i Norges Idrettsforbund har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Styret i ASK har bestemt at Sverre Vangen og Cathrine Berntzen Nordhus har ansvaret for å innhente politiattester for trenerne i klubben. Det skal foreligge et skjema der det fylles inn at de har sett politiattest for trenerne, og dette skjemaet skal oppbevares i arkivet. Arbeidet er i gang, men det vil ta noe tid før alle er på plass. Politiattestene må fornyes hvert 3. år.