Henning Hagelund trekker seg som klubbleder

Henning Hagelund har valgt å trekke seg som leder av Aktiv Skøyteklubb. Vi øvrige styremedlemmer beklager dette på det sterkeste. Henning har i en årrekke vært helt sentral både i utvikling og drift av Aktiv Skøyteklubb.

Som leder gjennom flere år har han vært involvert i det meste som har vært av aktiviteter i og rundt klubben. Henning har blant annet vært sentral i uvikling av klubbens skøyteskole, i organiseringen av treningssamarbeidet Østviken, ved de store konsertdugnadene, og ved små og store skøytestevner. Han har vist et brennende engasjement og vært en drivende kraft i arbeidet med å få en ishall på Valle Hovin. Et av de nyere initiativene har vært å få på plass tidtagersystemet MYLAPS på Valle Hovin. Første trinn ble innviet under ASK-mila i år.  

Nestleder Jo Wiklund overtar nå som leder fram til neste årsmøte. Varamedlem Cathrine Berntzen Nordhus går inn som fast styremedlem. Styret vil konstituere seg og fordele ansvarsområder på nytt.

Henning Hagelund ved en tidligere anledning. (Foto: Sven-Åge Svensson)

Henning Hagelund ved en tidligere anledning. (Foto: Sven-Åge Svensson)