Trenerkurs med ASKere

Helgen 17.-19. april var første samling i et nytt Trener 1-kurs i regi av Norges Skøyteforbund. Vi hadde gjerne sett et større innslag av ASKere, men i alle fall hadde vi én deltaker i Erling Skallevold. I tillegg var Thor Andre Dowerdock instruktør for flere av modulene, og Sven-Åge Svensson var kursansvarlig.

Denne samlingen dreide seg kort fortalt om læringsklima og trenererens rolle, vekst/utvikling, generell treningslære, treningsplanlegging og mestring/motivasjon.  Samlingen foregikk i kafeteriaen på Valle Hovin som egnet seg godt for formålet. Det var over 30 deltakere fra nær sagt hele landet. Neste samling blir i begynnelseen av juni og kommer til å dreie seg mest om grunnleggende skøyteferdighet og skøyteteknikk.

Trener 1-kurset er en del av "Trenerløypa" som er Norges Idrettsforbunds satsning på kompetansehevning i trenerapparatet.  

Sven-Åge Svensson og Thor Andre Dowerdock backer opp ASKs kursdeltager Erling Skallevold (Foto: Anna Pushkova)

Sven-Åge Svensson og Thor Andre Dowerdock backer opp ASKs kursdeltager Erling Skallevold (Foto: Anna Pushkova)