Årsmøte i ASK Liga Team

I mangel av lokaler på Valle Hovin har Skullerudstua blitt Ligaens nye møtested. Så også med mandagens årsmøte. Drøyt 20 medlemmer hadde møtt fram. Det var et nokså normalt frammøte. 

Otto Dalberg ble valgt til møteleder. Han hadde ingen vanskelig oppgave. Leder Unni Knudsen ga en beretning om Ligaens virksomhet. Regnskapet var lite og oversiktlig, og ble godkjent med et lite underskudd. De viktigste utgiftspostene er tilskudd til moderklubbens løpere. Mangeårig leder Unni Knudsen og mangeårig styremedlem Berit Haugård hadde valgt å gå av. De ble takket for utmerket innsats med noen velvalgte ord og noen gaver. Som nytt styremedlem ble innvalgt Asbjørn Hildrum. Man manglet dermed ett styremedlem. Det øvrige styre fikk fullmakt til å søke etter ytterligere ett styremedlem, fortrinnsvis av hunkjønn, og styret vil konstituere seg selv i h.h.t. vedtektene. 

Etter den formelle delen orienterte Nils Einar Aas om status i "hallsaken", supplert av Henning Hagelund og Børre Rognlien. Alle tre har spilt en rolle i utvikling av en skøytehall på Valle Hovin. Det planlagte forprosjektet er i rute og forventes avsluttet i mai. Ekstern revisjon ventes ferdig etter sommeren. Da skulle prosjektet være klart for behandling i bystyret til høsten. Det er realistisk å tro på at bygging blir vedtatt, og et håp om at de første bevilgninger kan komme på budsjettet for 2018.