Stort oppmøte på sesongavslutningen

Tradisjonen tro arrangerte Aktiv skøyteklubb sesongavslutning i månedsskifte april/mai. Denne gang på Valle Hovin tirsdag 30. april. Oppmøtet var gledelig stort, og det var tett i klasserommet, både med skøyteentusiaster og luftmessig, men stemningen var god, og pølser og kaker gikk ned på høykant.

Nyvalgt leder Nils Einar Aas ønsket velkommen, og Erik Vea, som nå har vært medlem av klubben i 50 år, holdt et power-point-innlegg hvor han fortalte om sin karriere gjennom minst like mange år. Et konsertopptak med Di Derres sang om Erik Vea ble avspilt og førte til mye humring i lokalet.

Høydepunktene på sesongavslutningene er utdelingen av premier. Premier for klubbmesterskapet kom som en oppvarming til Perseprisen og premier til beste gutte- og jenteløper. Spenningen var stor da Henning Hagelund gikk gjennom lista over hvem som har perset mest gjennom sesongen, men til slutt stod han igjen med ett navn, David Luangtep Vangen. Vinnerne av premiene for beste jente- og gutteløper henger også i høyt. Ligaen står for denne, og årets vinnere ble Linus Risnes og Maiken Gundersen.

Så kom turen til å takke de voksne. Trenerne fikk hver sin blomsterbukett, og i tillegg ble Jo Wiklund takket for sin innsats som utgående styreleder, Cathrine Lande for sin innsats som materialforvalter siden 2010, og utgående styremedlem Magnus Hageland for innsatsen i styret.

I fjor delte styret ut et spesiell utmerkelse til klubbmedlemmer som har hatt verv sammenhengende i mer enn 15-20 år, og som fremdeles er aktive. Disse ble hedret med hver sin litografi av Steinar Hansen, sportslig leder og billedkunstner, og tilsvarende ble gjort i år. Nestleder Snorre Kverndokk delte ut litografier til fire personer. Henrik Stiansen ble hedret for sin innsats på skøyteskolen i mer enn 20 år, tilsvarende lenge har Bjørn Kroken hatt treneroppgaver noe som også er verd heder. Kjell Svean har vært medlem av klubben siden 1973 og har hatt verv og stilt opp som funksjonær i hele denne perioden, noe som klubben setter pris på. Den siste som fikk en litografi var Arild Nebb Ervik. Han har ikke hatt verv like lenge som de andre, men har vært trener for klubbens elitegruppe i åtte sesonger. Han takker nå av noe som barna hans nok setter pris på, og klubben takker for innsatsen som har gitt svært gode resultater.

Bilder: Hege Bratli

Stort oppmøte på sesongavslutningen

Stort oppmøte på sesongavslutningen

Erik Vea

Erik Vea

Henning Hagelund skaper spenning rundt Perseprisen

Henning Hagelund skaper spenning rundt Perseprisen

Fornøyde løpere med sine premier

Fornøyde løpere med sine premier

David Luangtep Vangen med pokalen for Perseprisen

David Luangtep Vangen med pokalen for Perseprisen

Linus Risnes og Maiken Gundersen med premiene som beste gutte- og jenteløper, omkretset av Ligaens Marja Haartsen og Keith Price.

Linus Risnes og Maiken Gundersen med premiene som beste gutte- og jenteløper, omkretset av Ligaens Marja Haartsen og Keith Price.

Nils Einar Aas og Cathrine Land

Nils Einar Aas og Cathrine Land

Henrik Stiansen og Snorre Kverndokk

Henrik Stiansen og Snorre Kverndokk

Bjørn Kroken og Snorre Kverndokk

Bjørn Kroken og Snorre Kverndokk

Kjell Svean og Snorre Kverndokk

Kjell Svean og Snorre Kverndokk

Arild Nebb Ervik og Snorre Kverndokk

Arild Nebb Ervik og Snorre Kverndokk

Fornøyde trenere med blomsterbuketter: Carl Erk Sando, Petter Andersen, Ivar Njøs og Amund Sjøbrend.

Fornøyde trenere med blomsterbuketter: Carl Erk Sando, Petter Andersen, Ivar Njøs og Amund Sjøbrend.

Marius Bratli gir premie fra klubbmesterskapet til Linus Risnes

Marius Bratli gir premie fra klubbmesterskapet til Linus Risnes

Magnus Hagelund

Magnus Hagelund

Nils Einar Aas og Jo Wiklund

Nils Einar Aas og Jo Wiklund