En liten "seier" for fremtidig skøytehall på VH

Bystyret behandlet i dag revidert budsjett for 2019. Blant sakene hadde Høyre satt fram forslag om fullfinansiering av skøytehall på Valle Hovin. Dette fikk bare stemmene fra H, Frp, V og Krf, og forslaget falt dermed. Det ble deretter stemt over et s.k. verbalforslag fra Rødt med følgende ordlyd: “Bystyret ber byrådet sikre at det vil være mulig å bygge tak over isflaten på Valle Hovin”. Dette fikk subsidiær støtte av de borgerlige partiene og ble dermed vedtatt mot AP, SV og MPG sine 28 stemmer. Vedtaket vil da binde byrådet til en løsning som etter hva vi forstår, betyr at isflaten flyttes tilstrekkelig vestover til at en hall lar seg bygge på et senere tidspunkt uten å komme i konflikt med bygget hvor Valle Hovin v.g. skole holder til i Vålerenga Kultur- og idrettspark.

En skøytehall på Valle Hovin er fortsatt i “det blå” - men muligheten er i alle fall til stede. (Montasje: Sven-Åge Svensson)

En skøytehall på Valle Hovin er fortsatt i “det blå” - men muligheten er i alle fall til stede. (Montasje: Sven-Åge Svensson)